Klimakonwektory

Klimakonwektory produkowane przez firmę TICA mają zwartą i stylową konstrukcję, dzięki czemu wkomponowują się w otoczenie każdego pomieszczenia, wyposażone w wysokiej jakości silniki i wentylatory zapewniające wydajną i niemal bezgłośną pracę.

Opcjonalnie można zainstalować bezszczotkowy silnik prądu stałego. W takim przypadku poziom hałasu emitowanego przez urządzenie zostaje zredukowany do minimum, a żywotność urządzenia wzrasta. Ten silnik ma niską generację ciepła, sprawność sięga 75% (sprawność silnika AC wynosi 30-40%). Zużycie energii jest zmniejszone średnio o 50% w porównaniu z silnikiem prądu przemiennego.

Więcej

Klimakonwektory podłogowo-sufitowe TC

Klimakonwektory podłogowo-sufitowe TC mają stylowy wygląd i bardzo wysoką wydajność. Z tego powodu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. […]
Więcej

Klimakonwektory kanałowe średniociśnieniowe o niskim poziomie hałasu TCRQ

Klimakonwektory są wyposażone w wysokowydajne bezszczotkowe silniki prądu stałego. Stosowane są wyłącznie wysokiej jakości łożyska toczne renomowanego producenta. Nie wymagają [...]
Więcej

Wysokociśnieniowe klimakonwektory kanałowe TFM

Urządzenia pompują od 655 do 6200 m3/h powietrza (w zależności od modelu). Zewnętrzne ciśnienie statyczne w układzie osiąga 180 Pa. [...]

Czym jest klimakonwektor?

Klimakonwektory (fan-coile, z angielskiego fan – wentylator i coil – wymiennik ciepła) to wewnętrzne jednostki centralnych systemów klimatyzacyjnych. Z reguły takie agregaty są podłączone do chillerów (chłodnic) i/lub systemów grzewczych i mogą pracować zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Wyglądem i zasadą działania klimakonwektory są zbliżone do wewnętrznych bloków systemów VRF, są również wyposażone w wymienniki ciepła, silniki i wentylatory oraz mają na celu stworzenie komfortowych warunków w pomieszczeniach. Główną różnicą w porównaniu z konwencjonalnym klimatyzatorem jest to, że centralne systemy klimatyzacyjne z klimakonwektorami chłodniczymi wykorzystują jako czynnik chłodniczy wodę lub wodny roztwór glikolu etylenowego, a nie freon.

Oczywiście ta funkcja wpływa na konstrukcję agregatu i podłączonego do niego rurociągu. Jako ten ostatni można zastosować nawet konwencjonalny rurociąg. Nie zalecamy jednak jego stosowania ze względu na niską sprawność cieplną, niewystarczającą izolację termiczną i niskie parametry użytkowe. Lepiej stosować rury łączące certyfikowane przez wiodących producentów.

Duże firmy, w tym TICA, samodzielnie produkują wszystkie komponenty do łączenia klimakonwektorów i chillerów. Ich przedstawiciele, w tym TICA WNP SP. Z O.O., zapewniają pełną gamę niezbędnego sprzętu klimatycznego, przeprowadzają jego instalację i podłączenie. W tym dzięki temu centralny system klimatyzacji, którego głównymi elementami konstrukcyjnymi są chiller i klimakonwektory, można łatwo zmodernizować zwiększając lub zmniejszając ilość tych ostatnich, na przykład przy zmianie układu budynków.

Jeśli planowane jest stopniowe dodawanie agregatów do nowych pomieszczeń w miarę ich uruchamiania, zaleca się zakup chillerów z pewnym zapasem: ich wydajność nie powinna przekraczać łącznej wydajności wszystkich klimakonwektorów. W przeciwnym razie nie będą wystarczająco skutecznie ogrzewać lub chłodzić obiekty. Problem można łatwo rozwiązać kupując i podłączając dodatkowy chiller. Pomoże nie tylko zwiększyć produktywność, ale również będzie działać jako zapasowy w przypadku awarii pierwszego chillera.

Klimakonwektory mogą być wyposażone w dwu- i czterorurowe wymienniki ciepła. W pierwszym przypadku urządzenie służy z reguły do chłodzenia pomieszczeń, w drugim – zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. Agregat dwururowy jest podłączony do chillera, który chłodzi wodę (wodny roztwór glikolu etylenowego) działającą jako czynnik chłodniczy i pompowaną do centralnego układu klimatyzacji za pomocą wysokowydajnej sprężarki.

Чертеж двухтрубного теплообменника фанкойла Чертеж вида с боку двухтрубного теплообменника фанкойла

Czterorurowy klimakonwektor wyposażony jest w 3+1 rzędowy wymiennik ciepła, z czego trzy rzędy służą do chłodzenia, a jeden – do ogrzewania. To urządzenie pozwala dokładniej regulować temperaturę w pomieszczeniach i utrzymywać ją na wymaganym poziomie. Co więcej, taki klimakonwektor z łatwością może zastąpić tradycyjne grzejniki (kaloryfery). Urządzenie jest podłączone zarówno do chillera, jak i do konwencjonalnego systemu grzewczego. Jeżeli cechy konstrukcyjne centralnego systemu klimatyzacji pozwalają na podłączenie jednostek czterorurowych, zalecamy ich stosowanie. To prawda, że w porównaniu z klimakonwektorem dwururowym, czterorurowy jest droższy. To samo dotyczy jego podłączenia: jak sugeruje nazwa klimakonwektora, potrzebuje czterech rurek łączących.

Чертеж четырехтрубного теплообменника фанкойла Чертеж вида с боку четырехтрубного теплообменника фанкойла

Jakie są klimakonwetory?

Urządzenia tego typu są klasyfikowane według kilku kryteriów. Najważniejsze z nich to wydajność urządzenia, moc (ciśnienie) nawiewu, umiejscowienie klimakonwektora, opcje jego wykonania.

Klasyfikacja w zależności od wydajności:

 • mało produktywne;
 • o średniej wydajności;
 • o wysokiej wydajności.

Klasyfikacja w zależności od dopływu powietrza:

 • niskociśnieniowe;
 • średniociśnieniowe;
 • wysokociśnieniowe.

Klasyfikacja klimakonwektorów w zależności od lokalizacji agregatów:

 • sufitowe (kanałowe);
 • podłogowe;
 • podłogowo-sufitowe;
 • naścienne.

Klasyfikacja w zależności od wersji:

 • dwururowe;
 • czterorurowe.

Dlaczego warto kupować klimakonwektory TICA?

Wszystkie klimakonwektory dostarczane przez TICA WNP SP. Z O.O. są produkowane w przedsiębiorstwie certyfikowanym zgodnie z ISO 9001:2000 i ISO 14000:2004. Ich najwyższą jakość potwierdzają organy certyfikujące Unii Europejskiej, czego dowodem jest oznaczenie CE na wyrobach. Dodatkowo cała gama urządzeń tego typu posiada atest Amerykańskiego Instytutu Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (AHRI).

Фото института AHRI
Фото двигателя постоянного тока от TICA

Klimakonwektory wyposażone są w wysokowydajne silniki prądu stałego, które są wyposażone w bezsmarowe łożyska toczne (produkcji znanej na całym świecie marki) i dzięki temu praktycznie nie wymagają konserwacji. Jeśli konieczne jest czyszczenie wymiennika ciepła, kanały powietrzne i silniki można zdemontować oddzielnie.

Wymiennik ciepła każdego klimakonwektora składa się z wysokiej jakości rur miedzianych i aluminiowych żeber, co znacznie zwiększa sprawność cieplną agregatów. Izolowana termicznie rura łącząca i jednoczęściowa paleta pomagają zebrać wszystkie ścieki, a tym samym uniknąć wycieków. Ponadto zapobiegają tworzeniu się skroplin na zewnątrz palety.

Na życzenie klienta agregaty mogą być wyposażone w unikalne filtry, które zapobiegają dyspersji cząstek PM2.5 (z angielskiego particulate matter) oraz formaldehydu. Zasada działania jest następująca. Filtr wstępny usuwa z powietrza kurz, duże cząsteczki i włosy. Filtr PM2.5 neutralizuje drobne cząsteczki (mikrocząsteczki kurzu, włosia, produkty spalania, cząsteczki powstałe w wyniku erozji jezdni i opon samochodowych, tlenki, siarczany i inne „odpady” przedsiębiorstw przemysłowych, cząsteczki powstałe podczas pracy drukarek, innych urządzeń drukujących itp.) o średnicy mniejszej niż 2,5 μm. Są uważane za najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka, ponieważ swobodnie przenikają do płuc i układu krążenia, a osiedlając się w organizmie, mogą prowadzić do rozwoju różnych, w tym przewlekłych chorób, takich jak astma. Filtr opracowany przez TICA wykorzystuje rewolucyjną technologię elektrostatyczną do usuwania PM2.5 z powietrza poprzez fizyczną adsorpcję. Skutecznie neutralizuje drobne cząstki i nie uszkadza ozonu.

Filtr formaldehydowy jest przeznaczony do usuwania formaldehydu – toksycznego bezbarwnego gazu, który jest bardzo szkodliwy dla ludzi. W naturze gaz ten jest wszechobecny, jednak tego nie zauważamy: szybko rozkłada się pod wpływem światła słonecznego i kropli deszczu. Ale w zamkniętych przestrzeniach nawet niewielkie stężenie formaldehydu może podrażniać błony śluzowe oczu, przewód pokarmowy i skórę. Gromadzi się w pomieszczeniach na przykład podczas ich obróbki środkami dezynfekcyjnymi, palenia, używania otwartego ognia, pracy z materiałami budowlanymi, drewnem i innymi materiałami zawierającymi żywice. Normy higieniczne GN 2.2.5.3532-18 „Maksymalne dopuszczalne stężenia (MPC) substancji szkodliwych w powietrzu obszaru roboczego” odnoszą ten gaz do wysoce niebezpiecznych substancji, które mogą powodować choroby alergiczne w warunkach przemysłowych i wymagają automatycznej kontroli ich zawartości w powietrze.