Bloki kanałowe ze 100% domieszką świeżego powietrza TMDF

Bloki kanałowe TMDF są wyposażone w automatyczny system doprowadzania świeżego powietrza. Zapewnia to 100% mieszanie powietrza zewnętrznego, a w klimatyzowanych pomieszczeniach создается наиболее благоприятная для жизнедеятельности человека атмосфера.

Wydajność jednostek wewnętrznych w trybie chłodzenia wynosi 25-56 kW w zależności od modelu, w trybie grzania 14-35 kW.
Zewnętrzne ciśnienie statyczne w systemie osiąga 300 Pa. Wydajne wentylatory montowane w klimatyzatorach charakteryzują się bardzo dużą wysokością podnoszenia statycznego i pozwalają na podłączenie długich kanałów w celu dostarczenia schłodzonego lub ogrzanego powietrza na duże odległości. Dzięki nim można skutecznie schłodzić lub ogrzać biura, sklepy, magazyny, warsztaty zlokalizowane na kilku piętrach.
Standardowo jednostki kanałowe ze 100% domieszką świeżego powietrza wyposażone są w mechaniczne filtry powietrza. Chronią urządzenia przed brudem i kurzem. Opcjonalnie urządzenia wyposażone są w filtry dokładne, które skutecznie neutralizują formaldehydy i zawieszone drobne cząstki.
Istnieje możliwość dobrania najbardziej odpowiedniej konfiguracji kanałów powietrznych dla konkretnego obiektu. Można je umieszczać nie tylko za sufitami podwieszanymi, ale także za fałszywymi panelami.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF175A-022

Самый экономичный канальный блок со 100%-ным притоком свежего воздуха. Потребляемая мощность достигает 630 Вт. Производительность в режиме охлаждения — 25 кВт, обогрева — 14 кВт. Создает внешнее статическое давление в 220 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF210A-020

Производительность агрегата при работе на холод равняется 28 кВт, на тепло — 17,4 кВт. Потребляет 700 Вт. Расход воздуха на максимальных оборотах достигает 2100 куб.м/ч, уровень шума — 49 дБ(А). Внешнее статическое давление — 200 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF250A-015

Как и TMDF210A-020, выдает 28 кВт при работе на охлаждение и 17,4 кВт — на обогрев. Потребляемая мощность равняется 480 Вт, расход воздуха — 2,5 тыс. куб.м/ч. Генерируемое устройством внешнее статическое давление составляет 150 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF250A-020

Производительность агрегата в режиме охлаждения — 28 кВт, обогрева — 17,4 кВт. Устройство потребляет 560 Вт. Расход воздуха достигает 2500 куб.м/ч. Внешнее статическое давление в системе — 200 Па. Уровень шума — 55 дБ(А).
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF250A-030

В режиме охлаждения выдает 28 кВт, в режиме обогрева — 17,4 кВт. Потребляемая мощность равняется 790 Вт. Расход воздуха на высокой скорости достигает 2500 куб.м/ч. Генерирует внешнее статическое давление в 300 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF300A-020

Самый мощный агрегат из числа экономичных внутренних блоков серии TMDF: потребляет только 750 Вт, при этом в режиме охлаждения выдает 28 кВт, обогрева — 17,4 кВт. Расход воздуха — 3000 куб.м/ч. Статический напор вентиляторов — 200 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF400A-020

Открывает линейку канальных блоков со 100% подмесом свежего воздуха средней мощности. В режиме охлаждения изделие выдает 45 кВт, обогрева — 28 кВт. Внешнее статическое давление — 200 Па. Расход воздуха — 4000 куб.м/ч.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF400A-030

Как и TMDF400A-020, выдает 45 кВт при работе на холод и 28 кВт — на тепло. Потребляемая мощность составляет почти 1,3 кВт. Расход воздуха на высокой скорости — 4000 куб.м/ч, уровень шума — 62 дБ(А). Внешнее статическое давление — 300 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF500A-020

Открывает линейку самых мощных блоков со 100% подмесом свежего воздуха. Производительность в режиме охлаждения составляет 56 кВт, обогрева — 35 кВт, расход воздуха — 5 тыс. куб.м/ч. Внешнее статическое давление — 200 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF500A-030

Канальный блок аналогичен модели TMDF500A-020. Производительность устройства в режиме охлаждения составляет 56 кВт, обогрева — 35 кВт. От TMDF500A-020 прибор отличается более высоким внешним статическим давлением — 300 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF600A-020

Один из самых производительных канальных блоков, обеспечивающих 100%-ную свежесть воздуха: при работе на холод выдает 56 кВт, на тепло — 35 кВт. Расход воздуха достигает 6000 кубометров в час. Внешнее статическое давление — 200 Па.
Więcej

Канальный блок со 100% подмесом свежего воздуха TMDF600A-030

Самый мощный канальный блок, обеспечивающий 100-процентный приток свежего воздуха и создающий внешнее статическое давление в 300 Па. Производительность в режиме охлаждения — 56 кВт, обогрева — 35 кВт. Расход воздуха — 6000 куб.м/ч.

Co to jest jednostka kanałowa w 100% świeżego powietrza?

Jednostki kanałowe ze 100% domieszką świeżego powietrza to jednostki wewnętrzne zaprojektowane w celu stworzenia optymalnych warunków klimatu wewnętrznego oraz zapewnienia stałego dopływu powietrza z zewnątrz. Skutecznie eliminują dwutlenek węgla i szkodliwe zapachy, przyczyniając się tym samym do komfortowego pobytu osób w klimatyzowanych obiektach.

W rzeczywistości urządzenia te pełnią tę samą funkcję, co urządzenia wentylacyjne nawiewne. Jednak nie tylko dostarczają do pomieszczeń świeże i czyste powietrze, ale mogą je również ogrzewać, chłodzić i osuszać. To jedna z głównych zalet tych urządzeń.

Należy pamiętać, że w serwisowanych biurach (pomieszczeniach, warsztatach) stwarzają takie same warunki klimatyczne. Jeśli pomieszczenie musi utrzymywać inną temperaturę, należy w nim zainstalować różne urządzenia HVAC i można je podłączyć do tego samego obwodu chłodniczego.

 

Zasada działania i urządzenie bloku kanałowego ze 100% świeżym powietrzem

Klimatyzatory kanałowe ze 100% dopływem świeżego powietrza są montowane za podwieszanymi sufitami i podwieszanymi panelami ściennymi. Podobnie jak inne jednostki wewnętrzne, są one połączone z jednostką zewnętrzną za pomocą kabli elektrycznych i trasy freonowej. Ponadto takie „kanały” mogą stanowić elementy składowe systemu VRF wraz z jednostkami ściennymi, podłogowo-sufitowymi, kasetonowymi i innymi. To znacznie upraszcza instalację i konserwację produktów, również dzięki wykorzystaniu standardowej komunikacji.
Do klimatyzatorów kanałowych tego typu podłączane są kanały powietrzne, także te dość długie. Jeden z nich przeznaczony jest do pobierania powietrza z ulicy. Jest oczyszczany z brudu, drobnych zanieczyszczeń, drobin gałęzi i liści, asfaltu i okruchów gumy za pomocą filtra mechanicznego zainstalowanego w agregacie, następnie przechodzi przez jego wymiennik ciepła, gdzie doprowadzany jest do pożądanej temperatury i przesyłany do przewody powietrzne. Przez nie strumień powietrza dostaje się do jednego lub kilku klimatyzowanych pomieszczeń.
Aby zapewnić równomierny dopływ powietrza do wszystkich obsługiwanych obszarów obiektu, jednostka wewnętrzna wyposażona jest w komorę rozprężną. Przyczynia się do wtłaczania strumienia powietrza do kanałów powietrznych pod określonym ciśnieniem (200-300 Pa). To wystarczy, by trafił do lokali zlokalizowanych na kilku kondygnacjach, czyli efektywnie klimatyzowanych biur, warsztatów, magazynów, hal montażowych, sal kinowych itp. o sufitach do 6,5 m i więcej.
 
Silniki odśrodkowe, które wyposażone są w tego typu „kanały”, przyczyniają się do wydajniejszego pobierania powietrza z zewnątrz, poprawiają wymianę ciepła i cyrkulację przepływu w kanałach powietrznych. Ilość czynnika chłodniczego wchodzącego do jednostki wewnętrznej jest kontrolowana przez wbudowany moduł EXV w połączeniu z zaworem rozprężnym.

 

Jak wybrać jednostkę kanałową 100% świeżego powietrza?

Zainstalowanie takiego klimatyzatora jest właściwe, jeśli pomieszczenie (pomieszczenia) musi być stale zasilane świeżym i czystym powietrzem. Obsługiwane obiekty muszą posiadać wysokie sufity, pod którymi można umieścić kanały wentylacyjne lub zapewnić możliwość montażu fałszywych paneli ściennych. Co prawda w tym drugim przypadku zmniejszy się nieco powierzchnia użytkowa biur (pokoje, warsztaty), którą można by wykorzystać do innych celów.
Samo urządzenie jest dość głośne, dlatego najlepiej zamontować je np. na strychu, na zapleczu, w maszynowni. Na podstawie odległości od miejsca, w którym świeże powietrze będzie pobierane i do pomieszczenia (pomieszczeń), do którego będzie dostarczane, na etapie projektowania dobierana jest długość i przekrój kanałów powietrznych, ich rozmieszczenie jest przemyślane . Wszystko musi być tak obliczone i zainstalowane, aby automatyczny system nawiewu świeżego powietrza mógł efektywnie pobierać i rozprowadzać strumień powietrza do wszystkich obsługiwanych pomieszczeń.
Oczywiście wydajność urządzenia musi odpowiadać pomieszczeniom klimatyzowanym i skutecznie neutralizować wszelkie zyski ciepła. Centrale kanałowe TICA ze 100% domieszką świeżego powietrza pozwalają na obsługę lokali o powierzchni od 175 do 560 mkw. Aby zapewnić bardziej elastyczny wybór sprzętu HVAC, firma udostępniła kilka opcji dla swoich modeli. Różnią się nie tylko wydajnością, ale także generowanym zewnętrznym ciśnieniem statycznym.
Takie podejście pozwala na dobranie optymalnej konfiguracji centralnego systemu klimatyzacji i znaczne zmniejszenie zużycia energii: system nie będzie pracował na biegu jałowym ani nie dostarczał zbyt dużego strumienia powietrza do krótkich kanałów powietrznych.
Takie podejście pozwala na dobranie optymalnej konfiguracji centralnego systemu klimatyzacji i znaczne zmniejszenie zużycia energii: system nie będzie pracował na biegu jałowym ani nie dostarczał zbyt dużego strumienia powietrza do krótkich kanałów powietrznych.
Na przykład najpopularniejszy model TMDF250A, produkowany przez firmę TIKA, ma jednocześnie trzy odmiany z zewnętrznym ciśnieniem statycznym 150, 200 i 300 Pa. Ich pobór mocy wynosi odpowiednio 480, 560 i 790 watów. Dla przedsiębiorstw, które zwracają uwagę nie tylko na jakość, ale także na efektywność energetyczną sprzętu, różnica ta jest bardzo znacząca.
Specjaliści TIKA PRO LLC pomogą w doborze najbardziej odpowiedniego wariantu jednostki kanałowej ze 100% domieszką świeżego powietrza. Zamontują pod klucz cały system klimatyzacji centralnej.