Chłodzone powietrzem agregaty chłodnicze spiralne

TICA produkuje szeroką gamę urządzeń chłodniczych wyposażonych w sprężarki spiralne. W szczególności w jej portfolio znajdują się chłodzone powietrzem Agregaty spiralne pracujące wyłącznie na zimno oraz urządzenia zdolne nie tylko do chłodzenia, ale także do podgrzewania chłodziwa (wody), a także urządzenia wyposażone w zestaw niskotemperaturowy lub system rozruchu zimowego. Pod względem ceny różnica między nimi jest niewielka i wynosi tylko 2-6% w zależności od wydajności agregatu chłodniczego (może osiągnąć 440 kw).

chłodzone powietrzem Agregaty spiralne produkowane przez firmę „tika” działają zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi jednostkami tego samego typu. Do centralnego systemu klimatyzacji można podłączyć urządzenia o różnej mocy.

chłodzone powietrzem Agregaty spiralne wyposażone są w wysokowydajne sprężarki Emerson Copeland. Jako czynnik chłodniczy stosuje się freon R410A, który ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej.

Wydajność każdego agregatu chłodniczego różni się w zależności od obciążenia cieplnego i może wynosić 25-100% znamionowej mocy wyjściowej podanej w specyfikacji i tabliczce znamionowej.

Więcej

Chiller spiralny z systemem rozruchu zimowego (pompa ciepła) TCA201XHA

Chiller jest przeznaczony do całorocznej pracy, w tym w warunkach rosyjskiej zimy. Wydajność urządzenia w trybie chłodzenia wynosi 66 kW, w trybie ogrzewania – 70 kW. Wyposażony w 2 sprężarki EVI Emerson Copeland.
Więcej

Modułowy chiller o dużej wydajności (pompa ciepła) TAS165AH

Wydajność urządzenia w trybie chłodzenia wynosi 165 kW, ogrzewania – 180 kW. Zużycie powietrza sięga 60 tys. m3/h, wody – 28,4 m3/h. Modułowy chiller o wysokiej wydajności (pompa ciepła) TAS165AH jest wyposażony w 4 sprężarki spiralne Danfoss.
Więcej

Modułowy chiller o dużej wydajności (pompa ciepła) TAS260AH

Modułowy chiller o dużej wydajności (pompa ciepła) TAS260AH dostarcza 260 kW w trybie chłodzenia i 280 kW w trybie ogrzewania. Zużycie płynu roboczego wynosi 44,8 m3/h, powietrza – 112 tys. m3/h Podobnie jak TAS165AH jest wyposażony w 4 sprężarki spiralne Danfoss.
Więcej

Modułowy chiller o dużej wydajności (pompa ciepła) TAS330AH

W trybie chłodzenia modułowy chiller o dużej wydajności (pompa ciepła) TAS330AH wytwarza 330 kW, ogrzewania – 360 kW. Zużycie powietrza wynosi 120 tys. m3/h, wody – 56,8 m3/h. Wyposażony w 4 hermetyczne sprężarki spiralne firmy Emerson Copeland.
Więcej

Modułowy chiller o dużej wydajności (pompa ciepła) TAS440AH

Najmocniejszy agregat w serii TAS: podczas pracy w trybie chłodzenia modułowy chiller o dużej mocy (pompa ciepła) TAS440AH wytwarza 440 kW, ogrzewania – 475 kW. Zużycie powietrza wynosi 172 000 m3/h, wody – 75,7 m3/h. Maksymalny pobór mocy to 192 kW.

Chłodzony powietrzem agregat spiralny

chłodzony powietrzem agregat spiralny < /strong> to urządzenie przeznaczone do chłodzenia lub podgrzewania płynu zasobnikowego stosowanego w układzie klimatyzacji centralnej . W tym przypadku freon R410A lub R407C z reguły działa jako źródło zimna/ciepła, a woda pełni rolę płynu Zasobowego. Doprowadzony do pożądanej temperatury w parowniku urządzenia, jest kierowany przez główny rurociąg do klimakonwektorów, instalacji nawiewno-wywiewnych lub innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu, które pomagają stworzyć komfortowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach lub odprowadzają ciepło z urządzeń produkcyjnych.

 chłodzone powietrzem Agregaty spiralne

w miarę przechodzenia przez system centralnej klimatyzacji temperatura wody wzrasta i wraca ona ponownie do agregatu chłodniczego w celu schłodzenia, po czym cykl się powtarza. Należy pamiętać, że płyn zasobowy wpływa do urządzenia w sposób ciągły, co oznacza, że działa stale. Jeśli nie ma potrzeby chłodzenia lub podgrzewania wody (na przykład w weekendy), produkt można wyłączyć, aby oszczędzać energię elektryczną.

Aby usunąć ciepło z freonu, stosuje się skraplacz składający się z miedzianych rur i aluminiowych żeber, które są wdmuchiwane powietrzem. Wiodący producenci, w tym firma TICA, Zwykle instalują wymienniki ciepła w kształcie litery V, ponieważ są one uważane za optymalne pod względem przepływu powietrza.

Zasada działania kondensatora

 

Zasada działania chłodzonego powietrzem agregatu spiralnego

Agregat składa się z jednego lub więcej modułów zawierających dwa lub więcej niezależnych układów chłodzenia. Kontroler każdego z nich wykonuje swoje funkcje autonomicznie. Wszystkie moduły są połączone liniami sterującymi (kablami komunikacyjnymi) tworzącymi wspólną sieć. Ich maksymalna liczba jest różna. W szczególności TICA umożliwia połączenie do 16 podobnych modułów w jednej grupie. Dlatego Całkowita wydajność grupy utworzonej z jednostek podstawowych o mocy, na przykład 130 KW, sięga 2080 kw.

każdy moduł w bloku może działać jako główny (Master), łączyć się bezpośrednio z przewodowym pilotem i odbierać z niego różne polecenia. Pozwala to nie wyłączać centralnego układu klimatyzacji, jeśli z jakiegokolwiek powodu (konserwacja, wykrywanie i/lub usuwanie usterki) Master przestanie działać. W takim przypadku pierwszeństwo ma inny moduł (według uznania użytkownika), a system nadal działa jak poprzednio.

 Konfiguracja agregatów chłodniczych

Standardowy modułowy agregat chłodniczy jest wyposażony w dwie sprężarki spiralne, parownik płaszczowo-rurowy lub płytowy, dwa skraplacze rurowo-żebrowane z taką samą liczbą wentylatorów, pompę i zbiornik na wodę, Elektroniczny Zawór rozprężny i inne zawory i zawory, manometry i czujniki temperatury, przekaźniki ochronne, filtr osuszający.

Sprężarki są odpowiedzialne za dostarczanie obiegu chłodniczego freonu pod ciśnieniem, niezbędnego do efektywnej wymiany ciepła. Czynnik chłodniczy wchodzi do parownika, gdzie gotuje się i pobiera ciepło z płynu zasobnikowego, po czym jest kierowany do sprężarki, a następnie do skraplacza rurowo-żebrowego. Tam, wchodząc w interakcję z powietrzem, freon ochładza się i skrapla, oddając powstałe ciepło do atmosfery, a następnie przez elektroniczny zawór rozprężny wraca ponownie do parownika. Następnie cykl się powtarza.

objętość freonu dostarczanego do obiegu chłodniczego jest regulowana elektronicznym zaworem rozprężnym. Umożliwia precyzyjną i elastyczną kontrolę przepływu czynnika chłodniczego pochodzącego z obwodu freonowego do parownika. Zawory rozprężne stosowane w agregatach chłodniczych TICA mają 480-stopniową regulację. Dzięki temu uzyskuje się maksymalne dopasowanie pracy sprężarek i parownika. W konsekwencji wydajność każdego komponentu wzrasta, a jego zużycie energii maleje. Ponadto wydłuża się żywotność.

 Elektroniczny Zawór rozprężny < / p>

Pompa pompuje wodę do parownika. Tam jest schładzany do temperatury ustawionej przez użytkownika (z reguły do 7 °C) i ponownie wraca do centralnego układu klimatyzacji.

Aby zapewnić dokładność kontroli i stabilność temperatury płynu zasobnikowego na wylocie agregatu chłodniczego, a także zapewnić jego bezpieczną eksploatację, producenci wyposażają sprzęt w zbiornik na wodę. Ten pojemnik stabilizuje objętość płynu zasobnikowego, która zmienia się z powodu wahań jego temperatury i ciśnienia: pobiera nadmiar wody podczas ogrzewania (jeśli zbiornik jest otwarty, jest wysyłany do kanalizacji) i uzupełnia podczas chłodzenia.

gdy poziom wody w zbiorniku znajdzie się poniżej minimalnego progu, przełącznik pływakowy rozpoczyna procedurę automatycznego uzupełniania: zawór elektromagnetyczny otwiera się i płyn dostaje się do zbiornika. Po osiągnięciu dopuszczalnego limitu zawór zamyka się.

minimalna ilość wody w systemie wynosi około 10 L/kW lub 1 metr sześcienny/100 KW (w przypadku systemów klimatyzacji przeznaczonych dla placówek medycznych i przedsiębiorstw high — tech-co najmniej 3 metry sześcienne/100 KW). Pojemność zbiornika oblicza się według następującego wzoru:< / p>

 formuła obliczania pojemności zbiornika < / p>

gdzie Vc to objętość wody w układzie klimatyzacji centralnej.

Ten zbiornik pomaga zapobiegać częstemu uruchamianiu sprężarek, a tym samym wydłuża ich żywotność. Takie jednostki nie powinny być włączane więcej niż sześć razy na godzinę. Jest to stale monitorowane przez kontroler. Ogranicza częste uruchamianie i zatrzymywanie agregatu chłodniczego, aby uniknąć uszkodzenia sprężarek.

Zwykle zbiornik jest montowany na rurze niskociśnieniowej. Dzięki temu zapewnia dodatnie ciśnienie na wlocie pompy i prawidłowe działanie urządzenia jako całości. Podkreślamy: aby zapobiec zamarzaniu wody w zbiorniku w okresie zimnym, należy ją zaizolować materiałem o niskiej przewodności cieplnej.

pracę agregatu sterują liczneczujniki ciśnienia i temperatury < /strong>. Stale monitorują główne wskaźniki płynu zasobnikowego i freonu, a także temperaturę cewki skraplacza, aw przypadku odchylenia od normalnych wartości informują o tym sterownik. Ponadto ich „obowiązki” obejmują wizualne wskazanie parametrów w celu ułatwienia interakcji z użytkownikiem centralnego systemu klimatyzacji.

skuteczną ochronę agregatu zapewnia szereg przekaźników < /strong>. Są aktywowane i zapobiegają uszkodzeniu sprzętu, jeśli:

  • napięcie dostarczane z zasilacza jest za duże lub za małe;< / li>
  • w obwodzie czynnika chłodniczego czujniki wykryły nadmierne lub zbyt niskie ciśnienie;< / li>
  • w sprężarce nie ma wystarczającej ilości oleju chłodzącego;< / li>
  • do parownika dostaje się mało płynu zasobnikowego, o czym sygnalizuje przekaźnik przepływu;< / li>
  • w innych przypadkach.

osuszacz filtracyjny usuwa wilgoć i brud z czynnika chłodniczego, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia sprężarki, pogorszenia jej działania i pogorszenia wydajności.

 

zalety chłodzonych powietrzem agregatów chłodniczych spiralnych < / h2>

jedną z głównych zalet centralnego systemu klimatyzacji opartego na jednostkach modułowych jest jego skalowalność. W przypadku rozbudowy np. zakładów produkcyjnych, które muszą być chłodzone, należy zakupić i zainstalować dodatkowy agregat chłodniczy. Można go łatwo podłączyć do standardowych rur i przewodów sterujących.

 modułowy agregat chłodniczy

w szczególności do montażu produktów TICA potrzebny jest tylko klucz i śrubokręt. Za ich pomocą urządzenie jest podłączone do głównego rurociągu, a następnie do źródła zasilania. Nie jest potrzebny Obwód wyrównujący olej między modułami: olej PVE jest ładowany do każdej jednostki zgodnie ze specyfikacją. Dzięki temu prawdopodobieństwo wycieku i przedostania się szkodliwych substancji do środowiska jest zminimalizowane.

 agregaty chłodnicze Modułowe na podest

 

Obiekty chłodzone agregatami spiralnymi< / h2>

Urządzenia te zyskały popularność wśród konsumentów ze względu na szybką i łatwą instalację i konserwację, proste okablowanie i układanie rur, brak dość złożonego układu chłodzenia wodą skraplacza, umiarkowaną cenę i stopniowe inwestycje (możesz kupić i zamontować najpierw jeden agregat chłodniczy, a następnie po pewnym czasie drugi, trzeci itp.). Są one szeroko stosowane zarówno w nowych, jak i przebudowanych obiektach przemysłowych i cywilnych. Produkty tego typu dostarczają schłodzoną lub podgrzaną ciecz zasobową do różnych instytucji państwowych, fabryk i fabryk, centrów handlowych i rozrywkowych oraz biznesowych, budynków mieszkalnych, willi i domków letniskowych, supermarketów i innych sklepów o znacznej powierzchni, szpitali i klinik, hoteli i apartamentów hotelowych, kawiarni, restauracji i stołówek, teatrów i kin, sal koncertowych i sportowych, bibliotek.

agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem są również poszukiwane tam, gdzie występuje niedobór wody. Dotyczy to przede wszystkim regionów o suchym klimacie. Ponadto zaleca się instalowanie tych jednostek w obszarach, w których trudno jest ustawić dopływ wody chłodzącej lub z jakiegokolwiek powodu nie można zainstalować wieży chłodniczej. Zwykle podobny problem napotykają deweloperzy lub właściciele nieruchomości znajdujących się w centralnych lub biznesowych dzielnicach miast. Jak pokazuje praktyka, najlepszą opcją dla nich jest zorganizowanie miejsca dla grupy modułowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem bezpośrednio na dachu budynku.

Modułowe agregaty chłodnicze na dachu budynku